BildQUIZ nr 6

Den här gången är nog frågan med chans på guldstjärnor den klurigare. Men med lite jobb så är nog saken biff!

BildQUIZ nr 6
Vad är den gemensamma nämnaren för föremålen? (1 poäng)
Ange namnen på dessa serier. (½ poäng för varje rätt)

Ledtråd: Alla dessa hör hemma under 1000-nummerserien som varade mellan 1948-62.

Denna 1000-nummerserie innehöll 9 formgivare. Förutom de formgivare som är representerade med föremålen på bilden finns det två konstnärer till som också har den gemensamma nämnaren (frågan ovan) med var sin serie. För varje rätt konstnär och series namn, 1 guldstjärna. Maila om frågan är oklar. (totalt 4 guldstjärnor)Ni har till kl 12, måndagen den 9 november på er att svara. Kom ihåg, svara via mail.
LYCKA TILL!

0 kommentarer: