Skål av Ingrid Atterberg - Egen ateljé

Den utlovade mässköpsrapporteringen börjar imorgon. Håll till godo med detta så länge.

Efter att Ingrid Atterberg slutat på Upsala-Ekeby började hon på sin egen ateljé i hemmet i Uppsala. Huset ritades av hennes man Viking Göransson, som under perioden 1950-52 var anlitad som konstnärlig ledare vid Upsala-Ekeby. I den ateljén var hon aktiv enda till sin död 2008. Hon blev 89 år.

Skålen mäter 7,5 x 11,3 cm och är ypperlig med sina skikt av varierande ytor.
Märkningen kan lätt tas för ett Upsala-Ekebyföremål då hon använde sin Abg-signatur även på sitt eget gods.

KOM IHÅG ATT RÖSTA I BILDQUIZEN.
Ni har till kl 12, måndagen den 9 november på er att svara. Kom ihåg, svara via mail.
LYCKA TILL!

0 kommentarer: