Tema Golvvaser (del 11/12) - Vad är definitionen av en golvvas?

Ja, det kan man undra! Först tänkte jag citera Wikipedia men där kammade jag noll. Därefter provade jag på Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens ordbok men ingenting!

Denna brist på definition genomsyrar även UE:s produktion. Det finns inga (eller mycket få) mönster, ingen röd tråd.

De enda regler jag utröner är:
1. Ett föremål inte får vara för smalt i omfång för att klassas som golvvas. Några exempel på det är Ingrid Atterbergs stora "Pylon"-vas som är 59 x 9,5 cm. Ingrids serie "Vinga" där golvvasen är 44 x 14 cm och en vas är 44 x 8,5 cm. Mari Simmulsons "Tokyo" där stora kruset mäter 50 x 10 cm.
2. Ingen golvvas är lägre än runt 35 cm men då ska diametern ligga på minst en 15 cm. Här har vi mängd vaser som överskrider dessa mått men som ändå "bara" är vaser...
Smalaste UE-golvvasen mäter 55 x 11 cm (vilket är på gränsen) och den lägsta mäter 33 x 26 cm. Som ni märker finns det många undantag här!

Det man kan säga historiskt är att fram till och med 40-talet är spännvidden stor var gällande mått. På 50-talet stabiliseras det runt 50 x 20 cm och på 60-talet krymper golvvaserna i takt med sjunkande kvalitet (med undantag förstås).

Vilken av dessa tror ni är golvvas?
Snäcka, mått 38 x 21 cm.
Runa, mått 36,5 x 19,5 cm.
Tina, mått 33,5 x 16,5 cm.


Den i mitten var det!

Vad är en golvvas enligt dig?
För mig bör den vara minst runt 45 x 15 cm, sen får den vara hur stor som helst!

1 kommentarer:

Anneli sa...

En golvvas är en vas som ser för stor ut på ett bord eller hylla. En vanlig vas är en vas som ser för liten ut på golvet! Strunt i måtten, det är du som avgör var den passar bäst!