Studenttider!

Sällan har det varit en bättre tidpunkt än nu att visa denna serie av Studenter av Mari Simmulson.

I serien ingår som ni kan se sex föremål men centralfigurerna, med betoning på figurerna, är vaserna som föreställer en manlig och en kvinnlig student.

Höjden på den manlige studenten är drygt 17 cm. Serien gjordes endast 1953.
Nu kan den som vill köpa föremålen som ligger på tradera. Klicka här.

"Sjung om studentens lyckliga dar..."