Ännu mer sintergods

Dom små är lite av ett mysterium då de inte passar in på måtten av de tolv föremålen som utgör sintergodsserien.

Den höga är S11 mått 17 x 8,5 cm och de andra två har måttet 8,5 x 8,5 cm.

Mer sintergods

Den gulgröna är nog unik i sitt slag. Den är inte bränd som ett sintergods utan som en vanlig vas. Om den hade bränts till ett sintergods hade den fått en glasyr likt harpäls.

Det är nummer Si12 mått 8 x 10,5 cm och Si10 mått 5,5 x 7cm.

Sintergods av Ingrid Atterberg

Ingrid Atterberg utvecklade en form av lergods som påminner om stengods, så kallat sintergods. Hon brände godset i en mycket högre temperatur än vanligt lergods. Tyvärr blev det en kortvarig produktion pga en för komplicerad tillverkning vilket gjorde att kostnaden blev för hög. Därför finns det inte så många vilket gör att dom oftast blir dyra.

Det är nummer Si3 mått 7 x 19 cm, Si6 mått 10,5 x 6 cm och Si7 mått 16,5 x 8,5 cm.


Om man inte känner igen sintergods ska man titta på undersidan där den bruna fotringen är exklusiv för godset.