Redovisning av omröstning, favoritkonstnär

Vi hoppade så hastigt in på temaveckan för omröstningens vinnare så vi hann inte redovisa slutresultatet. Visserligen har man kunnat läsa slutställningen på bloggen ändå men en uppspaltning och en kommentar är på sin plats.

Omröstning ägde rum över sommaren 2009 och antalet röstande var 69 till antalet och frågan som ställdes var vilken ens favorit var av de konstnärer som var aktiva på Upsala-Ekeby under 50-talet.

Konstnär/ röster/ %

Mari Simmulson/ 15/ 21
Ingrid Atterberg/ 14/ 20
Anna-Lisa Thomson/ 13/ 18
Hjördis Oldfors/ 11 / 15
Dorothy Clough / 5 / 7
Taisto Kaasinen / 5 / 7
Vicke Lindstrand / 4 / 5
Kjell Blomberg / 1 / 1
Sven Erik Skawonius / 1 / 1
Viking Göransson / 0 / 0

Damerna regerar, som väntat! De fyra första stod i en klass för sig och de var alla starka konstnärer under 50-talet. Vicke och Anna-Lisa skulle nog dominera kraftigt om det gällde 40-talet. De som hamnade längst ner på listan hade alla en väldigt liten produktion så det var ingen överaskning placeringsmässigt.
Trevligt att kvinnorna dominerade på Upsala-Ekeby under en så i övrigt mansdominerad tid!


Till slut, TACK till alla som bidrog med röster!

0 kommentarer: