Tema Svartvitt: De sex Bockarna Bruse

Temat fortsätter med Hjördis Oldfors enda bidrag till figurinkollektionen.

De tre Bockarna Bruse multiplicerat med två. De stora mycket effektfulla i chamotteteknik.

De små med nr 134-136, mått ca 4,5 cm och gjorda 1954-55. De stora med nr 137-139, mått ca 10 cm och gjorda 1954-56. Alla dock omärkta.
Askfatet har nr 216, mått 8 x 19 cm och gjordes 1954-55. Askfatet är ej vårt.


0 kommentarer: