Taisto Kaasinen - signaturer

Typer av signaturer han använde.
(inlägget kommer att fyllas på med andra bilder av signaturer efter hand)

Typ av märkning på standardgods.


Ännu en standardgodsmärkning. Kan vara svår att skilja från märkning av unikat. Oftast skiljer det på att unikatmärkningen i princip alltid har EKEBY skrivet också (se bilden nedan).


Unikatmärkning. Även ofta ristat i godset.

0 kommentarer: