Ingrid Atterberg - historik


Text från Grödinge Antik & Design.

Ingrid Atterberg (1920-2008)

Född i Härnösand 1920 och utbildad vid Slöjdföreningens skola i Göteborg under fyrtiotalets början. Efter sin examen hade hon först en egen verkstad i Göteborg innan hon kom till Upsala-Ekeby där hon anställdes 1944 och kom att stanna till 1963.

Atterberg ansågs djärv i sitt skapande med enkelhet och stramhet som kännetecken. Hon har exprimenterat fram många nya glasyrer liksom introducerat en ny intressant kombination av chamottelera och vanlig lera. Chamotte är en lermassa som innehållar korn av redan bränd lera vilket ger en grovkornig massa, dock omöjlig att dreja. Ingrid kom på att med en drejad form i vanlig lera som bas med spatel lägga på chamotten, något som snabbt kopierades av andra fabriker.

1954 erhöll Ingrid en guldmedalj för sitt bidrag till Triennalen i Milano. Andra framgångar var t ex Grafikaserien (i rödlera med sgrafittidekor), som blev mycket omfångsrik i kollektionen och länge tillverkad, samt de populära hushållsgodset Smögen (vars idé låg i träda i tio år innan tiden ansågs mogen). Hon har även utfört ett flertal offentliga verk, speciellt kakelmosaik, så exempelvis Örbyhus småskola och Timrå simhall. Bland de mera kända beställningsverken finns den stora golvurnan till Västmanlands läns landsting med inristad dekor av länets topografi.

Med Atterberg som konstnär försökte UE även sig på sintergods, som är ett keramiskt material bränt vid hög temperatur där materialtets beståndsdelar till del smälter samman och bildar en tät massa. Därigenombildas också en klarare klang. Glasyrerna blir hårda och onödiggör ytterligare dekorering. Detta var hos UE i mångt och mycket ett handarbete varför sintergodset blev dyrt att producera. Produktionen kom inte riktigt igång och den förväntade försäljningssuccén uteblev.

Parallellt med Upsala-Ekeby arbetade hon på frilandsbasis för bland andra Manciolos utanför Florens och skapade servisporslin. Atterbergs konstnärsskap sträcker sig från acrylplast till textil men med tonvikt på keramiken. Under senare delen av sextiotalet startade hon en egen verkstad i Uppsala. Ingrid Atterberg finns representerad på många museer, såväl Viktoria and Albert i London som Nationalmuseum i Stockholm, och hon har haft ett flertal separatutställningar i Sverige och utomlands.

0 kommentarer: